Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Västergård-Högmohöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västergård-Högmohöjden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västergård-Högmohöjden 1549 26,0% 35,2% 24,0% 14,8% 7,4% 53,8% 46,2% 15,3%  
Summa 1549 26,0% 35,2% 24,0% 14,8% 7,4% 53,8% 46,2% 15,3%

http://www.val.se