Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Bårstabergen västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bårstabergen västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bårstabergen västra 782 22,8% 32,5% 22,6% 22,1% 5,5% 50,0% 50,0% 14,1%  
Summa 782 22,8% 32,5% 22,6% 22,1% 5,5% 50,0% 50,0% 14,1%

http://www.val.se