Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Rosenlund västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosenlund västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenlund västra 1398 25,5% 30,2% 22,9% 21,5% 4,0% 49,6% 50,4% 12,7%  
Summa 1398 25,5% 30,2% 22,9% 21,5% 4,0% 49,6% 50,4% 12,7%

http://www.val.se