Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Rosenlund östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosenlund östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenlund östra 1315 18,9% 32,3% 22,6% 26,2% 3,7% 49,5% 50,5% 11,1%  
Summa 1315 18,9% 32,3% 22,6% 26,2% 3,7% 49,5% 50,5% 11,1%

http://www.val.se