Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Hovsjö norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovsjö norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsjö norra 1297 17,7% 34,5% 22,7% 25,1% 4,3% 49,6% 50,4% 31,8%  
Summa 1297 17,7% 34,5% 22,7% 25,1% 4,3% 49,6% 50,4% 31,8%

http://www.val.se