Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Jäma västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jäma västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jäma västra 1807 14,3% 35,5% 22,4% 27,8% 5,9% 50,1% 49,9% 6,5%  
Summa 1807 14,3% 35,5% 22,4% 27,8% 5,9% 50,1% 49,9% 6,5%

http://www.val.se