Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Järna landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Järna landsbygd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järna landsbygd 2057 15,5% 36,5% 29,4% 18,7% 6,4% 53,0% 47,0% 14,0%  
Summa 2057 15,5% 36,5% 29,4% 18,7% 6,4% 53,0% 47,0% 14,0%

http://www.val.se