Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - valdistrikt Ronna-Karlhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ronna-Karlhov

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ronna-Karlhov 1662 23,5% 34,6% 23,9% 18,0% 6,5% 52,3% 47,7% 19,4%  
Summa 1662 23,5% 34,6% 23,9% 18,0% 6,5% 52,3% 47,7% 19,4%

http://www.val.se