Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbyn 950 15,2% 34,4% 28,3% 22,1% 4,5% 52,5% 47,5% 3,2%  
Summa 950 15,2% 34,4% 28,3% 22,1% 4,5% 52,5% 47,5% 3,2%

http://www.val.se