Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Svartbäcken-Fyrishov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svartbäcken-Fyrishov

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svartbäcken-Fyrishov 1008 22,3% 24,7% 18,3% 34,7% 3,1% 45,6% 54,4% 6,1%  
Summa 1008 22,3% 24,7% 18,3% 34,7% 3,1% 45,6% 54,4% 6,1%

http://www.val.se