Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Östra Tuna backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Tuna backar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Tuna backar 1096 16,0% 27,7% 30,8% 25,5% 3,8% 44,5% 55,5% 5,0%  
Summa 1096 16,0% 27,7% 30,8% 25,5% 3,8% 44,5% 55,5% 5,0%

http://www.val.se