Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Östra Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Eriksberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Eriksberg 1328 34,0% 28,2% 19,6% 18,1% 5,5% 48,3% 51,7% 8,5%  
Summa 1328 34,0% 28,2% 19,6% 18,1% 5,5% 48,3% 51,7% 8,5%

http://www.val.se