Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Västra Norby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Norby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Norby 1095 16,6% 28,9% 29,0% 25,4% 7,4% 46,0% 54,0% 5,6%  
Summa 1095 16,6% 28,9% 29,0% 25,4% 7,4% 46,0% 54,0% 5,6%

http://www.val.se