Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Kungsängens gård-Vilan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kungsängens gård-Vilan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsängens gård-Vilan 660 13,0% 35,3% 24,8% 26,8% 6,4% 48,8% 51,2% 2,3%  
Summa 660 13,0% 35,3% 24,8% 26,8% 6,4% 48,8% 51,2% 2,3%

http://www.val.se