Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Södra Rasbobygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södra Rasbobygden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Rasbobygden 847 17,2% 36,2% 27,2% 19,4% 7,0% 52,1% 47,9% 4,1%  
Summa 847 17,2% 36,2% 27,2% 19,4% 7,0% 52,1% 47,9% 4,1%

http://www.val.se