Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - valdistrikt Vänge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vänge tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänge tätort 950 12,7% 35,3% 24,1% 27,9% 6,1% 48,1% 51,9% 4,0%  
Summa 950 12,7% 35,3% 24,1% 27,9% 6,1% 48,1% 51,9% 4,0%

http://www.val.se