Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Tegelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tegelviken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegelviken 1813 14,9% 25,1% 21,5% 38,5% 3,9% 47,7% 52,3% 4,5%  
Summa 1813 14,9% 25,1% 21,5% 38,5% 3,9% 47,7% 52,3% 4,5%

http://www.val.se