Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1836 16,4% 19,7% 16,9% 47,0% 3,5% 43,2% 56,8% 6,7%  
Summa 1836 16,4% 19,7% 16,9% 47,0% 3,5% 43,2% 56,8% 6,7%

http://www.val.se