Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1608 19,2% 33,1% 24,8% 22,9% 5,5% 49,6% 50,4% 16,1%  
Summa 1608 19,2% 33,1% 24,8% 22,9% 5,5% 49,6% 50,4% 16,1%

http://www.val.se