Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Marieberg-Varamon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marieberg-Varamon

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg-Varamon 1473 11,7% 25,5% 28,2% 34,6% 3,9% 50,1% 49,9% 1,9%  
Summa 1473 11,7% 25,5% 28,2% 34,6% 3,9% 50,1% 49,9% 1,9%

http://www.val.se