Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Bergsätter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergsätter

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsätter 1567 15,4% 30,2% 21,6% 32,7% 5,6% 49,2% 50,8% 2,8%  
Summa 1567 15,4% 30,2% 21,6% 32,7% 5,6% 49,2% 50,8% 2,8%

http://www.val.se