Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Borenshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borenshult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borenshult 1272 12,3% 32,5% 28,4% 26,8% 5,3% 52,6% 47,4% 1,6%  
Summa 1272 12,3% 32,5% 28,4% 26,8% 5,3% 52,6% 47,4% 1,6%

http://www.val.se