Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söder

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söder 1490 15,9% 28,4% 29,3% 26,4% 5,8% 50,8% 49,2% 2,5%  
Summa 1490 15,9% 28,4% 29,3% 26,4% 5,8% 50,8% 49,2% 2,5%

http://www.val.se