Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Holm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Holm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holm 1431 14,5% 32,5% 27,9% 25,2% 4,9% 51,6% 48,4% 3,7%  
Summa 1431 14,5% 32,5% 27,9% 25,2% 4,9% 51,6% 48,4% 3,7%

http://www.val.se