Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Zederslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Zederslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Zederslund 1375 24,7% 28,4% 25,2% 21,7% 6,0% 50,8% 49,2% 2,9%  
Summa 1375 24,7% 28,4% 25,2% 21,7% 6,0% 50,8% 49,2% 2,9%

http://www.val.se