Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Ekön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekön 1820 22,9% 29,8% 18,9% 28,5% 6,2% 49,9% 50,1% 18,6%  
Summa 1820 22,9% 29,8% 18,9% 28,5% 6,2% 49,9% 50,1% 18,6%

http://www.val.se