Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Brunnsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brunnsvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsvik 1704 18,8% 32,8% 24,2% 24,1% 6,5% 52,1% 47,9% 4,7%  
Summa 1704 18,8% 32,8% 24,2% 24,1% 6,5% 52,1% 47,9% 4,7%

http://www.val.se