Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Nykyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nykyrka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nykyrka 1424 10,4% 22,5% 27,5% 39,6% 3,0% 51,1% 48,9% 1,8%  
Summa 1424 10,4% 22,5% 27,5% 39,6% 3,0% 51,1% 48,9% 1,8%

http://www.val.se