Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Borensberg Västra-Kristberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borensberg Västra-Kristberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borensberg Västra-Kristberg 1526 11,2% 33,0% 27,1% 28,8% 4,8% 49,0% 51,0% 1,3%  
Summa 1526 11,2% 33,0% 27,1% 28,8% 4,8% 49,0% 51,0% 1,3%

http://www.val.se