Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Borensberg Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borensberg Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borensberg Östra 1852 15,8% 29,0% 24,6% 30,6% 5,1% 51,2% 48,8% 1,8%  
Summa 1852 15,8% 29,0% 24,6% 30,6% 5,1% 51,2% 48,8% 1,8%

http://www.val.se