Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Fornåsa-Österstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fornåsa-Österstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fornåsa-Österstad 1764 16,1% 33,7% 27,2% 23,0% 6,5% 53,6% 46,4% 2,9%  
Summa 1764 16,1% 33,7% 27,2% 23,0% 6,5% 53,6% 46,4% 2,9%

http://www.val.se