Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Tjällmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tjällmo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjällmo 910 14,1% 25,2% 27,6% 33,2% 4,8% 51,3% 48,7% 2,2%  
Summa 910 14,1% 25,2% 27,6% 33,2% 4,8% 51,3% 48,7% 2,2%

http://www.val.se