Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - valdistrikt Fågelsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fågelsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fågelsta 1148 12,3% 33,7% 31,7% 22,3% 3,7% 53,5% 46,5% 2,3%  
Summa 1148 12,3% 33,7% 31,7% 22,3% 3,7% 53,5% 46,5% 2,3%

http://www.val.se