Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1534 18,5% 20,1% 21,0% 40,4% 4,1% 47,5% 52,5% 2,7%  
Summa 1534 18,5% 20,1% 21,0% 40,4% 4,1% 47,5% 52,5% 2,7%

http://www.val.se