Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Stenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenhagen 896 13,8% 24,4% 21,8% 40,0% 3,6% 44,1% 55,9% 1,1%  
Summa 896 13,8% 24,4% 21,8% 40,0% 3,6% 44,1% 55,9% 1,1%

http://www.val.se