Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Peru

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Peru

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Peru 1341 23,0% 24,5% 20,4% 32,1% 5,2% 48,8% 51,2% 3,1%  
Summa 1341 23,0% 24,5% 20,4% 32,1% 5,2% 48,8% 51,2% 3,1%

http://www.val.se