Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Brevik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brevik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brevik 1239 12,9% 28,3% 25,3% 33,5% 5,8% 49,5% 50,5% 3,3%  
Summa 1239 12,9% 28,3% 25,3% 33,5% 5,8% 49,5% 50,5% 3,3%

http://www.val.se