Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Skogshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skogshaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogshaga 1102 15,7% 29,9% 22,4% 32,0% 4,9% 50,0% 50,0% 4,6%  
Summa 1102 15,7% 29,9% 22,4% 32,0% 4,9% 50,0% 50,0% 4,6%

http://www.val.se