Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Västra Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Lund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Lund 1931 15,3% 31,0% 26,2% 27,5% 5,6% 49,5% 50,5% 1,8%  
Summa 1931 15,3% 31,0% 26,2% 27,5% 5,6% 49,5% 50,5% 1,8%

http://www.val.se