Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Karstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp 1397 18,3% 24,3% 21,0% 36,4% 3,8% 50,0% 50,0% 5,5%  
Summa 1397 18,3% 24,3% 21,0% 36,4% 3,8% 50,0% 50,0% 5,5%

http://www.val.se