Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Johannesdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Johannesdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannesdal 1551 19,6% 26,6% 25,5% 28,3% 4,7% 52,1% 47,9% 3,4%  
Summa 1551 19,6% 26,6% 25,5% 28,3% 4,7% 52,1% 47,9% 3,4%

http://www.val.se