Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Ludvigsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ludvigsdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvigsdal 1482 11,5% 30,6% 27,1% 30,7% 5,4% 49,0% 51,0% 1,3%  
Summa 1482 11,5% 30,6% 27,1% 30,7% 5,4% 49,0% 51,0% 1,3%

http://www.val.se