Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1047 21,9% 24,9% 20,9% 32,3% 6,0% 47,3% 52,7% 3,8%  
Summa 1047 21,9% 24,9% 20,9% 32,3% 6,0% 47,3% 52,7% 3,8%

http://www.val.se