Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Södermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Södermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm 1229 19,3% 26,4% 22,8% 31,5% 5,2% 50,0% 50,0% 7,5%  
Summa 1229 19,3% 26,4% 22,8% 31,5% 5,2% 50,0% 50,0% 7,5%

http://www.val.se