Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Djurgården-Törnsfall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Djurgården-Törnsfall

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården-Törnsfall 1832 11,0% 30,7% 25,6% 32,6% 4,4% 50,5% 49,5% 2,6%  
Summa 1832 11,0% 30,7% 25,6% 32,6% 4,4% 50,5% 49,5% 2,6%

http://www.val.se