Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Gladhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gladhammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gladhammar 1072 12,7% 27,1% 25,7% 34,4% 3,8% 51,6% 48,4% 6,2%  
Summa 1072 12,7% 27,1% 25,7% 34,4% 3,8% 51,6% 48,4% 6,2%

http://www.val.se