Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Västrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västrum 619 6,6% 22,6% 31,5% 39,3% 2,7% 51,5% 48,5% 2,1%  
Summa 619 6,6% 22,6% 31,5% 39,3% 2,7% 51,5% 48,5% 2,1%

http://www.val.se