Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Ukna-Västra Ed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ukna-Västra Ed

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ukna-Västra Ed 1044 10,9% 21,4% 25,1% 42,6% 3,7% 52,1% 47,9% 3,0%  
Summa 1044 10,9% 21,4% 25,1% 42,6% 3,7% 52,1% 47,9% 3,0%

http://www.val.se