Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Överum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Överum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överum 1174 12,3% 22,1% 25,9% 39,8% 4,1% 53,0% 47,0% 3,9%  
Summa 1174 12,3% 22,1% 25,9% 39,8% 4,1% 53,0% 47,0% 3,9%

http://www.val.se