Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - valdistrikt Loftahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Loftahammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Loftahammar 652 8,1% 16,4% 25,5% 50,0% 2,1% 52,1% 47,9% 2,9%  
Summa 652 8,1% 16,4% 25,5% 50,0% 2,1% 52,1% 47,9% 2,9%

http://www.val.se